Utbildning

Kritik mot Linnéaskolan kvarstår

Skolinspektionens skarpa kritik mot verksamheten på den fristående grundskolan Linnéaskolan i Ljungskile kvarstår, eftersom skolan fortfarande har många brister i verksamheten som måste åtgärdas.

I dag kom ytterligare ett beslut efter den extra tillsynsinspektion man gjorde på skolan i maj i år. Skolinspektionen konstaterar att det inte hänt mycket när det gäller att lösa problemen på Linnéaskolan.

Det var i november 2007 som Skolinspektionen gjorde sitt första tillsynsbesök på Linnéaskolan. Efter det kunde de konstatera att skolan hade 14 brister i verksamheten, varav sju var särskilt allvarliga.

Sedan gick det en tid och Linnéaskolan svarade i ett långt brev vad man gjort för att rätta till bristerna. Men Skolinspektionens utredare blev fundersamma på om skolan verkligen hade förbättrat sig. När de dessutom fick signaler om att det kunde finnas ännu fler brister på skolan beslutade man sig för att göra ytterligare en tillsyn.

Och i dag kom beslutet efter den tillsynen. Skolinspektionen konstaterar att två punkter är åtgärdade. Det handlar bland annat om att det inte längre ska förekomma någon kränkande behandling på skolan.

Men mycket riktigt fann man också fem nya brister, varav två allvarliga. En ny punkt handlar om skolans kunskapsresultat som har försämrats kraftigt de senaste åren. Från att ha haft bättre genomsnittliga resultat än de flesta andra skolor i kommunen och riket ligger nu skolan betydligt under genomsnittet.

Eleverna i årskurs 9 lämnar skolan utan att ha nått sina mål. Dessutom följer inte skolan upp kunskapsmålen. En annan ny brist är att skolans elever inte får det stöd de har rätt till i samtliga ämnen.

Sedan kvarstår brister som att skolan har egna betygskriterier, elever sina klassrum vilket gör att skolan tjänar pengar på att inte anlita städare. Därmed anser Skolinspektionen att skolan bryter mot lagen som säger att utbildningen ska vara avgiftsfri.

Bland bristerna som inte anses lika allvarliga får skolans rektor kritik för att han behöver utveckla det pedagogiska ledarskapet och ta ett tydligare ansvar för skolans resultat. Att varje elev får den undervisningstid som behövs samt att lärarna måste samverka bättre för att eleverna ska nå målen, är också nya brister. Att skolan måste anställa fler behöriga lärare än vad det är i dag, är också en sak som måste förbättras.

På 8 av de 16 punkterna konstaterar Skolinspektionen att Linnéaskolan har vidtagit åtgärder, men dessa har ännu inte fått fullt genomslag än. Trots dessa brister bedömer Skolinspektionen att utbildningen uppfyller kraven för att vara godkänd som en fristående grundskola. Det blev två steg fram för Linneaskolan och fem tillbaka.

Nu har Linnéaskolan på sig till den 2 november att redovisa vad man gjort för att lösa problemen.

Thomas Graf
thomas.graf@sr.se
0522-67 00 52