Högskolan Väst väntar på pengar

Högskolan väst har ansökt om sammanlagt 20 miljoner från staten för satsningar på forskning och arbetsmarknaden för att möta fordonsindustrikrisen. Men än så länge har inga pengar synts till.

Högskolan Väst har redan nu, med egna pengar, inrättat en studievägledare för Saabanställda. De har också varit med och arrangerat särskilda utbildningsmässor för personer som är eller riskerar att bli arbetslösa. 10 miljoner av de 20 miljoner som högskolan ansökt om ska täcka utgifterna för de insatserna.

– Vi vill ersätta de insatser vi har gjort just mot arbetsmarknadsläget, säger Marita Johansson som är prorektor på Högskolan väst i Trollhättan.

Högskolan Väst vill ha lika mycket, ytterligare 10 miljoner, från staten till forskning inom fordonsinudstri och produktionsteknik. Men än så länge har de inte fått något som helst besked från regeringen om det blir några pengar.

– Man tycker att i de här tiderna, så borde regeringen satsa på kompetenshöjning. Därför är det förvånande att man inte ser av något av de här satsningarna, säger Marita Johansson.