LYSEKIL

Väg 161 ska rustas upp

Den farliga och hårt trafikerade vägen 161 mellan Rotviksbro och färjeläget i Skår står äntligen på tur för en ansenlig upprustning.

Västra Götalandsregionen pekar ut upprustningsbehoven i det nya planförslaget för regionens transportinfrastruktur.

Men Roland Karlsson, folkpartistiskt kommunalråd i Lysekil, tycker inte att förslaget tillgodoser behoven.

– Vi hade från Fyrbodal överst på vår lista en upprustning av hela sträckan, så det här förslaget är vi inte alls nöjda med, säger Roland Karlsson till Sveriges Radio Väst.

Regionen föreslår att minst 116 miljoner kronor ska gå till vägförbättringar för sträckan Rotvik - Bäcken.

Den delsträckan är 4 km av hela väg 161, som är 11,5 km.

Roland Karlsson säger att det är en för kort sträcka på en väg som han anser vara en av regionens sämsta.

Magnus Jacobsson, kristdemokratiskt kommunalråd i Uddevalla, delar den uppfattningen.

– Regionen går för kort väg, man borde bygga klart hela sträckan. Vi delar Roland Karlssons besvikelse som kommun, säger Magnus Jacobsson.

Skoob Salihi
skoob.salihi@sr.se
0522 - 67 00 24