Åmål

Vägarna återställs i Åmålstrakten

Vägarna flöt bort och på söndagsmorgonen är Åmålsbor, kommunen och Vägverket i full gång med att reparera och återställa det som det ihållande regnet förstörde.

Norra Dalsland drabbades hårt av allt regn under gårdagen. I ett hundratal fastigheter översvämmades källare och flera vägar flöt bort med vattnet.

- Just nu är vi ute och återställer. Vi åker ut och ser om det möjligtvis har sjunkit undan så att vi kan ta bort avspärrningar, säger Bobo Bergström enhetschef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Åmål.

Enligt Vägverkets trafikledningscentral i Göteborg är det på söndagsmorgonen främst flera mindre vägar runt orterna Åmål, Edsleskog, Ånimsskog och Tösse som fortfarande är översvämmade men också delar av E45.

Vägverket är precis som Åmåls kommun ute och arbetar med att fylla igen och grusa upp de delar där vägarna flutit bort. Rekommendationen från Vägverket är att köra försiktigt om man är tvungen att ge sig ut på vägarna.

En annan rekommendation från Åmåls kommun är att boende i Edsleskog kokar vattnet som används till mat och dryck. Regnet har nämligen påverkat vattenkvaliteten.