Risk för svininfluensa på Gothia Cup

När Gothia cup startar nästa vecka, med 34 000 ungdomar från 61 olika länder, finns det risk för spridning av den nya influensan, den så kallade svininfluensan.

Därför har Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet gjort en särskild beredskapsplan.

Såväl svenska som utländska cupdeltagare som är hängiga och har feber kommer att testas för svininfluensan. I beredskapsplanen ingår även att skolorna som ungdomarna bor på skall ha extra rum som står tomma.