Få Lex Sarah-anmälningar

Det finns kommuner som nästan aldrig gör några Lex Sarah-anmälningar om missförhållanden i äldreomsorgen. Det väcker förvåning hos länsstyrelsen.

I var fjärde kommun i Västra Götalands län gjordes förra året ingen Lex Sarah-anmälan om allvarliga missförhållanden i äldreomsorgen. Det gäller bland andra Färgelanda, Lilla Edet, Munkedal, Åmål och Tanum. På länsstyrelsen är man förvånade över de stora skillnaderna mellan kommunerna i länet.

– Ibland är det små tal och slumpen kan spela in. Men är det kommuner som under flera år haft väldigt få eller inga ärenden alls finns det ju anledning att fundera på om Lex Sarah verkligen används i den kommunen, säger Ingemar Sunnerdahl på länsstyrelsen.

I Tanum gjordes ingen Lex Sarah-anmälan förra året, på fyra år har det bara blivit sammanlagt två.

– Vi arbetar kontinuerligt med detta för att fånga upp just Lex Sarah-anmälningar och vi informerar kontinuerligt vår personal om att man är skyldig att anmäla om man upptäcker allvarliga missförhållanden. Vi tar också upp det i introduktionen av våra vikarier, säger Maj Lätto Karlsson, som är chef för äldreomsorgen i Tanums kommun.

Tanums kommun har också rutiner för hantering av klagomål och för avvikelserapporter som kan gälla till exempel maten, bemötande och fall.

– Vi utreder alla avvikelser och vidtar åtgärder. Vi tar dem också som lärdom och kunskap för att förebygga att det inte skall hända igen, säger Maj Lätto Karlsson.

Enligt socialtjänstlagen skall Lex Sarah-anmälningar göras vid allvarliga missförhållanden. Var går då gränsen för vad som är allvarligt?

– Är det så att det råder några tveksamheter tar vi kontakt med både länsstyrelsen och socialstyrelsen och pratar med dem om hur de ser på situationen, säger Maj Lätto Karlsson.

Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se
0522 - 67 00 55