Vård och omsorg

Äldre nöjda med boenden i Lilla Edet

Äldreomsorgen i Lilla Edet får bra betyg av dem som bor på kommunens äldreboenden. Men de boende är mer nöjda med kvaliteten än deras anhöriga.

Ingen Lex Sarah-anmälan förra året om allvarliga missförhållanden i äldreomsorgen, bara en anmälan på de senaste fyra åren. Så ser det ut i Lilla Edet. Men rutinerna för anmälningar fungerar. Vi sticker inte huvudet i busken säger omsorgsnämndens vice ordförande Harry Berglund (S).
– Vi har en väldigt duktig och pålitlig personal. Jag tror att det speglar lite av den verklighet som finns ute i våra äldreboenden och vår omsorg över huvud taget.

Harry Berglund tar stöd i en färsk enkätundersökning om kommunens äldreboenden. De får bra betyg, men det finns en skillnad mellan vad de boende och vad deras anhöriga tycker. De anhöriga är generellt något mer kritiska.
– Det är ju naturligtvis så att de som bor där upplever hur det fungerar  dagligdags, Jag tror att den som kommer dit som anhörig har lättare att se det som man inte tycker är bra än det som man tycker är bra. Det tror jag speglas i de svaren, säger Harry Berglund.

– Det är inte så då att man är rädd att bråka om man bor där och känner att man är i en beroendeställning?
Ja, det är klart att den tanken kan man ju slås av, men det är svårt att veta för det här blir ju mer från fall till fall hur man reagerar. Jag tror dock att det är riktigt ärligt svarat när man säger att man trivs bra på våra äldreboenden, säger Harry Berglund.

Bosse Adriansson
bo.adriansson@sr.se
0522 - 67 00 55