LILLA EDET

Nya regler för vindkraftverk

Nu ska det bli enklare att bygga vindkraftverk. Det är regeringen som lättar på reglerna för att kunna uppnå sina energimål. I Lilla Edet finns det stora planer på nybyggen, hittills har man bara ett vindkraftverk.

Så många som 25 nya vindkraftverk har redan fått tillstånd att byggas. Och fler kan det snart bli med de nya regler som börjar gälla första augusti. För i Lilla Edets kommun väntar ytterligare 29 ansökningar på ett beslut.

– Vi vet inte hur operatörerna kommer hantera detta, säger Alf Thor, plan- och byggnadschef i kommunen.

– Det är antalet punkter med gynnsamma vindförhållanden som avgör, tekniskt sett, hur många vindkraftverk som kan sättas upp.

Hälften av Sveriges el ska komma från vindkraft. Det är regeringens miljömål inför år 2020. Därför gör man det nu också enklare för dom som vill satsa på att bygga fler vindkraftverk. Om ett bygge får stöd i miljöbalken och kommunen säger ja så behöver man inte längre ansöka om bygglov eller ta fram en detaljplan.