Svenskar ökar sitt bilkörande

Svenskarna körde under förra året mer bil än tidigare. Men kör man sparsamt kan man trots allt minska sin bensinförbrukning.

Totalt handlar det om en ökning av cirka 3 procents bilkörning från år 2007. Det framgår av ny statistik från Statistiska Centralbyrån.

Genom att köra på ett sparsamt sätt kan en bilist som kör mycket trots allt minska både sin klimatpåverkan och sina bensinutgifter. Som en del i riksdagens nya klimatstrategi kommer nu Vägverket få i uppdrag att ta reda på hur man kan utbilda privatpersoner i sparsam körning. 


Vill du också köra sparsamt?
Statoils checklista för sparsam körning:

  1. Utför service på din bil och kontrollera oljenivån regelbundet
  2. Kontrollera lufttrycket i däcken varje månad
  3. Avlägsna onödig vikt från bagageutrymmet eller baksätena
  4. Stäng dina fönster och ta bort tomma takräcken
  5. Använd bara luftkonditioneringen när den verkligen behövs
  6. Börja köra snarast efter att motorn startats och stäng av motorn när du står stilla mer än en minut
  7. Kör med rimlig hastighet och kör jämnt
  8. Växla så tidigt som möjligt när du accelererar
  9. Försök förutsäga trafikflödet
  10. Försök samåka mer