Stor brist på lärarjobb

Det är numera mycket svårare att få jobb som lärare. I Uddevalla utannonseras det till exempel 88 % färre jobb i år än förra året vid den här tiden. 

Under de fem första månaderna 2008 annonserade man ut nästan 300 lärarjobb, en siffra som 2009 har sjunkit till 65 stycken, och i Trollhättan minskade siffran med nära nog 100 jobb. Värst är det nog i Tanum, Mellerud och Färgelanda där man från första januari till 31 maj inte annonserade ut ett enda jobb.

Knappt tusen personer läser just nu på lärarutbildningen på Högskolan Väst och lärarutbildningen har länge varit en av de populäraste utbildningarna på de flesta högskolorna runt om i Sverige, men nu blir det alltså färre jobbtillfällen efter avslutat utbildning.

I Åmål däremot är chansen fortfarande stor att få jobb om man är utbildad gymnasielärare. Där har antalet lediga tjänster under en femmånadersperiod ökat från två till elva. Även i Munkedal har antalet lediga jobb ökat, med 55 procent, från 18 tjänster till 28.