Extra vårdplatser inför svininfluensan

NU-sjukvården behöver 135 extra vårdplatser när svininfluensen bryter ut ordentligt. Men när influensan når sin höjdpunkt kommer inte ens det räcka.

– Under den högst belastade veckan kan vi behöva 25 extra vårdplatser, säger Bert-Ove Larsson, överläkare på infektionskliniken på Uddevalla sjukhus.

Planerade operationer kommer också ställas in och extra personal rekryteras.

I hela landet har nästan 200 personer smittats av svininfluensan. 22 av dem finns i Västra Götaland, men ännu bara ett fåtal inom NU-sjukvårdens område.

Evelina Myrbäck
0522 - 67 00 25