Platta ostron poppis i Frankrike

EU-s fiskeattachéer besöker Bohuskusten, för att lära sig mer om det svenska fisket och vattenbruket, under det svenska ordförandeskapet i EU.

EU-diplomaterna besökte ostronkläckeriet på Sydkoster på torsdagen, där företaget Ostrea Sverige odlar fram det platta ostronet, Ostrea edulis, med sikte på framförallt finsmakarna i Frankrike. Just det kände den franske fiskeattachén Sujiro Seam inte till innan han kom hit igår. Han säger till Sveriges Radio Väst att han blev förvånad att höra att Ostrea Sverige inte är inriktad på den svenska marknaden i första hand, utan på den franska.

Ostreas VD Karl-Johan Smedman säger att den franska marknaden är stabil och att efterfrågan på hans ostron där är stor.

-- Framförallt vet fransosen värdet av vårt ostron, det platta ostronet.

-- Det odlas visserligen också i Frankrike, men i mycket begränsad omfattning. Där finns nämligen två parasiter som inte medger att det ostronet blir fullvuxet, säger Karl-Johan Smedman.

De första larverna från kläckeriet på Sydkoster har utvecklat sig till pyttesmå ostron nu. Våren 2010 ska kontraktsodlare utmed Bohuskusten ta hand om dem för vidareodling. Just nu söker Ostrea intresserade odlara på olika platser.

-- I första hand håller vi oss runt Koster, men sedan söker vi odlingsplatser ända ner till Göteborgs norra skärgård, säger Karl-Johan Smedman.

-- Vi har för närvarande aktiv kontakt med ett trettiotal som är intresserade av att odla ostron åt oss. Om fem år räknar vi med att ha mellan femtio och hundra kontraktsodlare.

Hur ska man äta ostron då, om franske fiskeattachén Sujiro Saem får lära oss svenskar?

--Bara öppnade, med lite citron på. Smör och bröd till. Det är delikat, säger han.

Birgitta Andersson
birgitta.andersson@sr.se
0522 - 67 00 57