Lear betalar skadestånd till Metall

Lear Corporation i Trollhättan får betala skadestånd för att man tagit in samma person för att jobba natt vid åtta tillfällen, utan att begära dispens från facket. Lear har erkänt avtalsbrott och för att undvika att detta händer igen ska alla arbetsledare få utbildning av Metalls avdelning 112 och arbetsgivarnas organisation.Detta enligt Metalls hemsida.