S kräver utbyggd E6 nu

Det finns inga rimliga skäl att flytta fram en vägutbyggnad av E6:an Det slår de västsvenska socialdemokratiska riksdagsledamöterna fast i en riksdagsmotion. Vägen lyfts fram som den mest angelägna vägen i regionen att bygga ut. De påpekar också att när Svinesundsbron blir klar 2005, så kommer E6:an i Bohuslän att vara en flaskhals som riskerar att förvärra trafiksäkerheten och påverka tillväxten negativt.