Moelven köper träföretag i Dalsland

Sågverkskoncernen Are, med flera sågverk i Dalsland och Värmland , säljs till norska Moelven.
Återigen är det stora omstruktureringar i sågverksbranschen.Företaget Are äger Nössemarks trä, Tom Heurlin i Ånpimskog , Årjängs såg m fl. För några år sedna köpte företaget konkursboet efter Vanern Timber i Billingsfors. Och har nyligen starta en inköpsverksamhet i Ed. Men redan vid årskiftet kan alltså koncerne vara i Moelvens ägo , företaget Moelven som i sin tur ägs av finska Finnforest. Dvs det handlar om att sågverksföretagen blir allt färre i Norden och de små sågverken får allt svårare att hänga med i konkurrensen. Köpet måste nu godkännas av konkurrensmyndigheterna.Företaget Are har cirka 300 anställda och har en omsättning på 900 miljoner.Moelven har nu en personal på 3000 perosner. Enligt Moelvens koncernchef Bo Borgström kommer de anställda inom Arekoncernen få behålla sina jobb.