Slutsågat i Billingsfors

Sågverksepoken i Billingsfors är definitivt över. Det är ett villkor i samband med att sågverksföretaget Moelven köper Arekoncernen som just nu äger sågverket i Billingsfors, före detta Vanern Timber.
Arekoncernens vd, Tron Lie, säger till Radio Väst att Billingsforssågen inte följer med i affären men att villkoret är att inget nytt sågverk ska startas. Vanern Timber gick i konkurs december 1999 och Arekoncernen köpte resterna ett år senare.