LRF kritiserar jordbruksministern

LRF i Väst är mycket kritiskt till att jordbruksministern på ett livsmedelssemiarium i Jönköping utalat sig positivt för tysk mjölk i svenska butiker.
Att prisa att mjölk importeras från tyskland, där korna inte behöver gå ute på bete är ett hån mot Sveriges bönder anser Robert Larsson, som är regionchef för LRF Väst. Ordföranden för LRF Väst, Alf Sifversson påpekar att svenskt jordbruk är mindre lönsamt än flertalet konkurrerande europeiska länder med lägre krav på miljö och djuromsorg. Men svenska bönder står bakom djurskyddslagen och miljöreglerna och det borde jordbruksministern också göra och stödja de svenska bönderna, anser ordföranden för LRF Väst.