Ansiktslyft att vänta Tossene kyrka

Tossene kyrka i Tossene pastorat får pengar från Göteborgs stift för att renovera kyrkan.
610 000 i bidrag för bla invändig målning och konservering och 635 000 i kyrkoantikvarisk ersättning för invändig renovering. Det är Göteborgs stift som har fördelat 26 miljoner till stiftets kyrkor för vård och underhåll.