(s)- riksdagsmän slåss för E6 och riksväg 45

De västsvenska socialdemokratiska riksdagsledamötern för nu fram ett gemensamt krav på en utbyggnad av riksväg 45 i en motion till riksdagen. I en annan motion ser de inga skäl till att flytta fram en vägutbyggnad av E6:an .
De västsvenska riksdagsledamöterna hävdar i motionen om satsning på riksväg 45 att utvecklingen i regionen har stor betydelse för hela landet och dåliga komminikationer riskerar att hämma utvecklingen. Dessutom kräver de också att järnvägen längs Göta Älvdalen byggs ut till dubbelspår. När det gälle motionen om E:6 anser de västsvenska socialdemokratiska riksdagsmännen att det finns inga rimliga skäl att flytta fram en vägutbyggnad av E6:an Vägen lyfts fram som den mest angelägna vägen i regionen att bygga ut. De påpekar också att när Svinesundsbron blir klar 2005, så kommer E6:an i Bohuslän att vara en flaskhals som riskerar att förvärra trafiksäkerheten och påverka tillväxten negativt.