Bråk om bolag i Lilla Edet

I Lilla Edet bråkas det om planerna på att avlöva det kommunala bolaget Leifab. Om detta blir verklighet så hotar styrelsen i bolaget att avgå och de anställda vill inte ändra på något.
I början på september presenterades en utredning av tekniske chefen Paul Mäkelä om att ändra om en del - att göra på andra sätt, där Leifab inte skulle spela en fullt så dominerande roll. På detta reagerar Leifabs styrelse ganska surt - och inte minst de anställda i Leifab. Det gjordes vid ett sammanträde i styrelsen i tisdags, som redan nu på tisdag kommer upp i kommunstyrelsen. De anställdas reaktion kommer i form av en namnlista. - "Vi vill ha våran Sigge ", så kan man sammanfatta vad de 34 anställda skriver. De syftar på VD i Leifab, Sigvard Hellman. De vill inte att tekniska verksamheten flyttas till kommunen, och så vill de ha Sigge kvar som VD. Leifabs styrelses reaktion är att peka på en mängd negativa saker med att ändra. Vad ska vi göra med övertalig personal, en massa kompetens går förlorad osv. Styrelsen hotar nu med att avgå om den inte får lov att agera för bolagets bästa.