Läkarstudenter missnöjda med Uddevalla sjukhus

Av de läkare som gör sin AT-utbildning ute på landets sjukhus är det de läkarstudenter som hamnar på Uddevalla Sjukhus som är bland de mest missnöjda. Det framkommer i en enkätundersökning som Svenska Yrkesläkarförbundet har gjort.
Det är tre olika faktorer som förbundet mätt. Det handlar om kvalitén på handledningen, den medicinska utbildningen och vilket stöd AT-läkarna känt från andra läkarkollegor. På rankinglistan hamnar Uddevalla sjukhus näst sist bland 69 sjukhus i landet. Störst är missnöjet med handledningen. AT-läkarna är heller inte så imponerade av den medicinska utbildningen och stödet från kollegorna rankas lägst i hela landet. Inte heller NäL hamnar speciellt högt på listan. Yrkesläkarförbundet skriver att tänkbara förklaringar till missnöjet kan vara att det råder ett högt produktionstryck på de här sjukhusen och då finns det inte så mycket tid över till att handleda och utbilda AT-läkarna. En annan tänkbar förklaring kan vara missnöje med lönen.