Socialtjänsten i Åmål kritisk mot Telia

Omsorgschefen i Åmål är mycket kritisk mot Telia efter helgens stora teleavbrott i norra Dalsland, när 100 hushåll var utan teleförbindelser. Det tog 32 timmar innan socialtjänsten fick reda på att telefonerna var ur funktion och det var genom Radio Väst som informationen nådde socialtjänsten. När telefonerna var ur funktion så fungerade heller inte trygghetslarmen för dom äldre, och detta visste alltså ingen inom socialtjänsten.