Hårt tryck på anhöriga när gamla inte kommer ut

Anhöriga utsätts för ett stort tryck när personalen inte hinner gå utanför huset med de gamla. Det anser länsstyrelsen i Västra Götaland.
Det kan handla om outtalade eller uttalade förväntningar som av anhöriga kan uppfattas som krav. -Det finns inget lagligt underlag för att ställa sådana krav, säger Ingemar Sunnerdahl på länsstyrelsens sociala enhet. Tio av de äldreboenden som granskats av länsstyrelsen i Västra Götaland det senaste året får kritik för att de gamla har små möjligheter att komma ut på t.ex. promenader.