ACN expanderar inte så fort som beräknat

Telefonföretaget Acn i Åmål har växt till drygt 80 anställda sedan årskiftet.
Det var för ett år sedan som det amerikanska företaget beslutade sig för att bygga en kundtjänst för den skandinaviska marknaden i Åmål med ambitionen att skapa ungefär 120 jobb. Platschefen Nicolaas Aalhuizen säger till Radio Väst att de kommer att nå upp till 120 anställda 2004. Det kan leda till att företaget också kommer att bygga ut. Konkurrensen på telemarknaden slår också mot ACN som inte riktigt har den ökningstakt på teleabbonnemang som företaget hade trott.