Callcenterföretag till Ljusdal från Strömstad

Sen Sif-facket sagt nej till call-center-företaget i Strömstad Twenty4-Helps begäran om att få undantag från arbetsmiljölagen och arbetstidslagen för att klara sig med färre anställda, flyttas företaget till Ljusdal.
Företaget var, enligt Sif, inte beredda att anställa tillräckligt med personal för att klara en jourlista utifrån kraven i varken arbetstidslagen och arbetsmiljölagen. Efter central förhandling flyttar därför företaget från Strömstad till Ljusdal. När Twenty4-Help hade som flest anställda var ett 25-tal personer sysselsatta inom företaget.