Pråm måste bort i Strömstad

Sjöfartsverket kommer att förelägga den lettiske ägaren, till den skrotfärdiga oljepråmen Truls som ligger i hamnen i Strömstad, att ta bort pråmen inom en vecka. Gör inte ägaren det kommer Sjöfartsverket själv, att frakta bort prämen på ägarens bekostnad.
Innan pråmen kan flyttas måste den saneras och repareras. Flytdockan som sjunkit vid Sydkoster är Länstyrelsens bekymmer eftersom den ligger i ett naturskyddat område. Men det är troligt att Länstyrelsen också kommer att formellt begära att ägaren att ta bort dockan med hot om vite.