Sjukvården hoppas klara ekonomin

De som sköter pengarna i Västra Götalandsregionen har snålat in på kostnaderna så mycket de senaste månaderna att regionen nu ser ut att klara det här året utan underskott, alltså med ett resultat på plus minus noll.
Det framgår av regionens delårsbokslut. Så bra såg det inte ut i våras. Då pekade allt på ett underskott på 300 miljoner kronor. Men nu har man dragit ner på kostnaderna och förbättrat kontrollen av ekonomin så att det inte blir något underskott.