Högst arbetslöshet i Dals Ed

Arbetsmarknaden i Dals-Eds kommun har plötsligt försämrats efter flera års uppgång för antalet arbetstillfällen i gränstrakterna i nordvästra Dalsland. Färsk arbetsmarknadsstatistik för september månad visar att Dals-Ed har högst arbetslöshet i hela Västra Götaland - 9,9 procent av den arbetsföra befolkningen står utan jobb. Det är en ökning med 2,8 procentenheter jämfört med september i fjol.