Brister i kommunala öppenpsykiatrin

Det finns stora brister inom den kommunala öppenvården i Trollhättan. De patienter som inte vill ha vård och psykiskt sjuka som kan vara farliga för andra, hamnar utanför öppenvården där kommunen har ansvaret.
Följden blir att vissa patienter blir så dåliga att de måste tas in för intensiv tvångsvård med jämna mellanrum. Margareta Palmström är aktiv inom intresseföreningen för schizofreni i andra psykoser Trollhättan och menar att kommunen inte klarar upp sin roll och att kommunen satsar för lite ressurser på öppenvården. Lars Heldin, ställföreträdande verksamhetschef för psykiatrin i NU-sjukvården håller med om att det finns brister i psykiatrin, inte minst inom den kommunala öppenvården och att svårt sjuka människor lämnas åt sitt öde beror på att psykiatrin bygger på frivillighet. Lars Heldin säger också till Radio Väst att lagstiftningen är sådan att det inte går att tvinga någon att ta emot vård mot sin vilja eftersom psykvården bygger på frivillighet.