Sjöfolksfacket upprört över Sjöfartsverket

Seko sjöfolks ombudsman Karl-Arne Johansson är upprörd över det sätt som Sjöfartsverket ska ta över Vänerns Seglationsstyrelse. Seglationsstyrelsen har sedan 1799 skött om farlederna i Vänern, men nu tar Sjöfartsverket över ansvaret. Det betyder , enligt ombudsman Karl-arne Johansson, att den statliga myndigheten tar över de fasta tillgångarna, men inte personalen. Eftersom farledsskötseln ska upphandlas, anser sjöfartsverket att seglationsstyrelsens personal ska bilda egna bolag och ge anbud. I Seglationssyrelsen finns det 23 anställda, varav 8 är SEKO-medlemmar..