Otillräcklig brandberedskap i Hedekas

Räddningstjänstens beredskap i Hedekas i Munkedals kommun är inte tillräcklig. Det konstaterar chefen för Stor-Göteborgs räddningstjänst, Nils Andreasson, som på kommunalförbundet Bosams uppdrag granskat räddningstjänsten i norra och mellersta Bohuslän. Beredskapen vid räddningskåren i Hedekas är idag ett befäl och tre brandmän på deltid. Det är inte tillräckligt för att genomföra en invändig livräddning med rökdykare vid brand, konstaterar utredaren. Denna insats kan ske först när huvudstyrkan från Munkedal anländer. Avståndet är drygt 2 mil och tar 20 minuter efter larm. Därför behöver räddningskåren i Hedekas förstärkas med en person.