Psykiskt sjuka känner sig orättvist uthängda

Debatten om psykvården och dess brister har lett till att psykiskt sjuka känner sig uthängda i media. Många känner att alla dras över en kam och pekas ut som farliga för allmänheten.
Det säger Margareta Palmström i Trollhättan som arbetar ideellt med psykiskt sjuka. Lars Heldin med ansvar för psykiatrin inom NU-sjukvården understryker att det är en minoritet av psykiskt sjuka som är farliga för andra. Han säger att det är mycket vanligare att det är den psykiskt sjuke som blir utsatt för våldet än tvärtom.