Orustbussar tar över i Tanum

Nu är det klart med upphandling av trafiktjänster i Tanum. Det är Orusttrafiken AB som får uppdraget.
Upphandlingen innebär en ökad kostnad med 22 %, och det beror främst på att de ekonomiska förutsättningarna för trafikföretagen har förändrats när det gäller arbetstid och ersättning till bussförarna i och med nytt löneavtal mellan bussarbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Trafikstarten är planerad till 13 juni 2004, och tidigare har trafiken körts av Buss i Väst.