Föräldrar kämpar för Nordby skola

Ett protestbrev och 600 namnunderskrifter som kräver att Nordby skola får vara kvar har lämnats in till barn- och utbildningsnämnden i Strömstad.
Nyligen beslutade nämnden att Nordby skola ska läggas ner nästa år. Det för att minska kommunens utgifter med 1,2 miljoner. Det är Ola Emilsson, präst i norra delen av kommunen, som skrivit protestbrevet och han för fram att Nordby är ett expansivt område där elevunderlaget snabbt kan öka och att skolan är viktig för att bevara för att bevara hela området levande, skriver Strömstads Tidning.