Lärare i hemspråk saknar uppskattning

Lärare som undervisar barn och ungdomar, med rötter i andra länder, i deras hemspråk har sämre lön och bara en av fem är nöjd med sin arbetssituation.
Det är Lärarförbundet som granskat modersmålslärarns arbets situation. Bara tre av tio tror att andra lärare uppskattar deras arbete. Motsvarande siffra för grundskollärare är 80 procent. Knappt hälften tror att skolans rektor tycker att deras arbete är positivt. Bland grundskollärarna tror tre av fyra att rektorn uppskattar dem.