Brist i kassan för kommunägda Hedekasbyggen

Det kommunägda bostadsbolaget Hedekasbyggen har ekonomiska problem och nu måste Munkedals kommun gå in med pengar.
Efter åtta månader hade Hedekasbyggen ett underskott på 200.000 kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att bolagets dels skall få årets underskott täckt och dels 200.000 kronor till för att förstärka aktiekapitalet. Av tre kommunala bolag är det bara Munkbo som ser ut att få ett plusresultat i år.