Projekt för att ge invandrare jobb

Arbetsförmedlingen i norra Dalsland ska satsa på arbetslösa invandrare med akademikerexamen i ett särskilt projekt.
Det är invandrare i Bengtsfors, Mellerud och Åmål som kan få delta i projektet, vars mål är att ge fler personer jobb. 30 % av invandrarna i de tre kommunerna är arbetslösa. Under ett år ska de akademiska examina utvärderas, viss utbildning ska ske och projektdeltagarna ska även få praktik på företag. Projektet genomförs med hjälp av Invandrarakademin i Borås.