Bakslag för Scanraff

I eftermiddags kom miljööverdomstolen med sitt utslag om Scanraffs jätteutbyggnad i Lysekil - och beslutet går Scanraff emot.
Det som miljöverdomstolen gör är att skicka ärendet tillbaka till miljödomstolen. Vidare så drar miljöverdomstolen in Scanraffs byggnadstillstånd. Och skälet är att miljökonsekvenserna inte äör tillräckligt utredda. Det gäller så grundläggande saker som OM möjligen tillverkningen kan läggas någon annan stans, om hur det ska gå för Gullmarsfjorden som är Natura 2000-område. Och en särskild brist är att inga remissmyndigheter har tagit ställning till till den tekniska utformningen av verksamheten - det säger Miljööverdomstolen i sin dom idag, en dom som faktiskt ser ut som en fullständig slakt av underinstansen. Just nu jublas det på Svenska Naturskyddsföreningen det är dom som har överklagat Scanraffs stora utbyggnad. Scanraff har ju hävdat att visserlikgen blir utsläppen större just i närheten av raffinaderiet, men å andra sidan så skulle den renare bränslet som produceras göra att utsläppen minskar totalt.