Kommunalråd tror att Scanraffbygget blir av.

Det är ett obegripligt beslut. Så säger Lysekils kommunalråd Stig Nilsson (s) om att miljööverdomstolen säger nej till Scanraffs utbyggnad för produktion av svavelfri bensin och diesel. Men han tror att Scanraff kommer att få bygga ut till slut i alla fall.
Det finns beslut om att svavelhalterna i bränsle ska minska och därför krävs en sådan här anläggning, säger Stig Nilsson, som hoppas att det inte ska ta mer än några månader innan Scanraff får klartecken. Innan dess måste Scanraffs ansökan om tillstånd kompletteras.