Bengt KÅ Johansson utreder Public Service

Förre landshövdingen i Älvsborgs län, Bengt KÅ Johansson, har fått i uppdrag att leda den kommitté som ska utreda villkoren för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion . Public Serviceföretagens villkor för att sända program ska omprövas, och nya förutsättningar ska gälla från 2006.