Dals Ed hoppas på nytt handelscentrum

Dals-Eds kommun fortsätter att planera för ett nytt stort handelscentrum. Planerna är att använda drygt 5 hektar mark vid infarten till Ed. Länsstyrelsen är tveksam till placeringen till det nya området men säger inte nej utan påpekar i ett yttrande att kommunen noggrannt måste utreda alla konsekvenser. Därför fortsätter kommunen nu med detaljplaneringen och hoppas det kan vara klart om något år. På området ska i så fall affärskedjan Karlsson etablera sig med en samarbetspartner i en affär på drygt 10 000 kvadratmeter.