Kommuner kan vara bidragsberoende

Flera kommuner i Sveriges Radio Västs område har under flera år fått extra stöd från staten. Detta kan enligt ny forskning tyda på att kommunerna förvänat sig nya bidrag istället för att sanera sin dåliga ekonomi.
De extra statsbidrgen delades ut 1974-1991 och Uddevalla kommun fick då extra medel från staten alla år utom tre. Lysekils kommun fick bidrag under nio år samt extra bidrag från bostadsdeligationen 1999 och 2001 på sammanlagt 86,5 miljoner. Även kommunerna Lilla Edet och Dals Ed har fått extra statsbidrag vid ett flertal tillfällen medan Mellerud, Trolhättan och Åmål endast tilldelats extra statsbidrag vid ett tillfälle vardera.