Danska och norska predikas i Dalslands kyrkor

Dals -Eds pastorat är unikt i landet. Sedan första oktober arbetar präster från tre nordiska länder inom pastoratet.
Det är prästbristen i Sverige som skapat den unika prästtrion i Svenska Kyrkans pastorat i Dals-Ed. Den nya kyrkoherden Pål Bjerregaard kommer från Köpenhamn och för nio månader sedan började Öyvind Maeland, norsk präst från Oslo, sin komministertjänst i Nössemark. Den tredje prästen inom svenska kyrkans pastorat i Dals- Ed är svensk. Prästbristen är stor i Sverige och Karlstad stift har arbetat aktivt för att värva präster från andra länder. Dals-Eds pastorat har fått full utdelning på så sätt.