För få livsmedelskontroller i Lilla Edet

Lilla Edets kommun klarar inte av att sköta livsmedelstillsynen på lagstadgat sätt. Det konstaterar Livsmedelsinspektionen efter att i sommar ha granskat kommunens arbete inom det här området.
I Lilla Edet gör livsmedelsinspektörerna sina kontroller på restauranger och andra livsmedelsställen bara vartannat år. Enligt lag ska sådana kontroller göras minst en gång v a r j e år på varje ställe. Livsmedelsverket kritiserar också Lilla Edets miljönämnd för att inte följa upp tillsynsplanen fortlöpande och för ytterligare brister i arbetet med livsmedelskontrollen.