Bättre stöd till långtidssjuka i Munkedal

Munkedalskor som farit illa i arbetslivet ska få bättre hjälp till rehabilitering. Det vill kommunstyrelsen genom att anta nya grundprinciper för rehabilitering.
Bakgrunden är den stora problemen med allt fler långtidssjukskrivningar som också Munkedal är drabbat av. Förvaltningschefer, fackliga organisationer, försäkringskassan och företagshälsovården i Munkedal har bidragit till det nya rehabiliteringsprogrammet, som ska ge mer aktiv hjälp för att få de drabbade tillbaka till jobbet.