EU-s regler om arbetstid ställer till det i vården

De strängare arbetstidsregler, som EU kräver att Sverige inför nästa år, är ytterligare ett skäl till att minska antalet kompletta akutsjukhus i Västra Götaland. Det säger biträdande sjukvårdsdirektören Daniel Holmdahl, som leder arbetet med att strukturera om sjukvården i regionen.
när EU-arbetstidsreglerna sätts i sjön första juli, kommer sjukvården att behöva väldigt många fler doktorer, operationsassistenter och röntgenassistenter, om man inte ändrar organisationen alltså, säger Daniel Holmdahl. De nya reglerna innebär begränsad arbetstid till 48 timmar per vecka, och gör de scheman som gäller nu, omöjliga att följa i framtiden. Daniel Holmdahl och hans strukturgrupp föreslår, istället för att anställa fler, att sjukvården struktureras om i Västra Götaland. Vissa sjukhus ska vara för planerad vård, som starr- och höftledsoperationer till exempel, och andra för akutsjukvård, som behandling av hjärtinfarkt och slaganfall. Det far han runt och pläderar för nu bland personal, politiker och patientorganisationer, inför hälso- och sjukvårdsstyrelsens så kallade inriktningsbeslut den 2 december. Bland annat kommer det att innebära att fler kommer att få åka längre för att få vård.