Vänern en flytande motorväg

Ett nytt transportfartyg på Vänern kan snart vara verklighet. I ett drygt ett år har man i ett mångmiljonsprojekt undersökt möjligheterna till en s k flytande motorväg mellan Kristinehamn och tyska Duisburg.
Just pågår det förhandlingar med transportköpare som Danzas med flera som har större delen av sitt gods på landsväg och långtradare. Förhandlingarna ska vara klara till årskiftet och går de i lås kan fartygen vara igång redan sommaren 2005. Långtradare skulle i så fall gå från mellan Sverige och lastas om i Kristinehamn där en båt skulle ta lasten till tyska Duisburg mitt i Ruhrområdet. 35000 trailers låter mycket men i Sydsverige rullar varje år 700000 trailers från Sydsverige och söderut till kontinenten. Charlotte Andersson