Hot mot Saab i Trollhättan

I går publicerade Aftonbladet uppgifter om att General Motors överväger att lägga tillverkningen en ny 9-5-modell i USA. Det kan vara början till slutet för fabriken i Trollhättan. Det tror en av Sveriges mest respekterade bilanalytiker, Matts Carlsson. -Om GM överväger att tillverka en av de mest "saabiska" modellerna i USA innebär det en ganska kraftig hotbild för Saabs fabrik i Trollhättan, säger Matts Carlsson.
Det finns två hot mot Saabs verksamhet i Trollhättan, säger bilanalytikern Matts Carlsson. Det ena är att GM som andra bilföretag blir alltmer flexibla, bilarna byggs där det för tillfället är mest lämpligt. - Det andra är att det är lite anmärkningsvärt att man tar den som ska vara det mest saabiska av bilmodellernea, det vill säga 9-3 och 9-5 och överväger att även det skulle kunnna göras i USA. Det är nog att bedömma som en kraftig hotbild för fabriken i Trollhättan, säger Matts Carlsson. Han gör bedömningen att ett strategiskt beslut om att avveckla i Trollhättan kan komma redan inom ett år men att det kommer att ta några år innan det är fullt genomfört. - Det kommer sannolikt inte bli officiellt. Men de strategiska besluten som tas, om man väljer att lägga produktionen någon annan stans och inte anser att Saab är så speciellt som man från början trodde, att man vill ha en mer GM-fiera saab, de beslutet kan tas innom ett år. Men de får fullt utslag när man byter de här produkterna, säger Matts Carlsson och menar att en sannolik tidsperiod pekar fram mot år 2010 innan besluten är genomförda. Bosse Adriansson