Mobiltelefonmast fick inte vara flaggstång

Länsrätten i Götebog har nu avkunnat sin dom när det gäller mobilmasten som har dolts i en flaggstång i Rörtången utanför Kungälv: den ska bort.
Länsstyrelsen har tidigare sagt samma sak, dom tycker inte att masten ser ut som en flaggstång, och eftersom den innehåller antenner och används som mobilmast, så krävs det bygglov för att uppföra den, vilket bolaget saknade. Så nu måste alltså masten rivas.