Räddningsaktion för badhuset i Uddevalla

I vinter blir det en akut räddningsaktion i Uddevalla när kajen vid Bäveån mittemot Bohusläns Museum ska räddas. Där hotar kajen att rasa ner i ån, tillsammans med gamla badhuset, som är en av Uddevallas klenoder. På måndag tar tekniska nämnden beslut och sen börjar räddningsaktionen med pålkran och betonggjutning med det snaraste. Det här kommer att kosta ungefär hälften i två år av vad Uddevalla har av pengar till gatuinvesteringar.